Bezpieczeństwo pracy w polu elektromagnetycznym

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Bezpieczeństwo pracy w polu elektromagnetycznym

Pola elektromagnetyczne są czynnikiem fizycznym powszechnie występującym w środowisku pracy. Ich wytwarzanie jest nierozerwalnie związane z wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz łącznością bezprzewodową. Pola występujące w środowisku mogą powodować niepożądane skutki, co wymaga prowadzenia ich kontroli oraz ograniczenia poziomu ekspozycji. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego na organizm może powodować … ale o tym i jeszcze więcej dowiesz sie na szkoleniu.

PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Wybrane podstawowe zagadnienia elektromagnetyczne.
  2. Bhp przy eksploatacji urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne.
  3. Obowiązki pracodawców i odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów.
  4. Postępowanie w sytuacjach zagrożeń i awarii.
  5. Wyznaczanie stref ochronnych i znakowanie stref.
  6. Metody badania i oceny warunków pracy na stanowiskach zagrożonych promieniowaniem elektromagnetycznym.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Bezpieczeństwo pracy w polu elektromagnetycznym