Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach narażających na zranienie ostrymi narzędziami przy świadczeniach zdrowotnych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach narażających
na zranienie ostrymi narzędziami przy świadczeniach zdrowotnych

Program kursu kształtuje się w następujący sposób:

 1. Cel wydania i zakresy podmiotowy oraz przedmiotowy rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (Dz.U. poz. 696).
 2. Specjalna ocena ryzyka zawodowego zranienia ostrym narzędziem i przeniesienia zakażenia w wyniku ekspozycji na krew lub inny potencjalnie zakaźny materiał biologiczny na danym stanowisku pracy, uwzględniająca przede wszystkim:
  • klasyfikację i wykaz szkodliwych czynników biologicznych, a także zagrożenia życia oraz zdrowia spowodowane chorobami, które mogą wystąpić w wyniku zakażenia, jak również ewentualnego oddziaływania toksycznego lub alergizującego,
  • stan zdrowia pracownika, w szczególności jego choroby przewlekłe, a także narażenie i czynności, podczas których może do niego dojść,
  • rodzaje wykorzystywanych do świadczeń zdrowotnych ostrych narzędzi, warunki i sposób organizacji pracy, kwalifikacje załogi oraz czynniki psychospołeczne i inne związane ze środowiskiem pracy,
  • decyzje, wystąpienia oraz zalecenia pokontrolne organów kontroli i nadzoru nad warunkami pracy (np. Państwowej Inspekcji Pracy).
 3. Ĺšrodki eliminujące lub ograniczające stopień narażenia na zranienia ostrymi narzędziami.
 4. Systematyczne szkolenia pracowników mające na celu zapobieganie narażeniu na zranienie i przeniesienie zakażenia wskutek ekspozycji na krew lub inny mogący być zakaźnym materiał biologiczny, a także konsekwencjom takiego narażenia.
 5. Postępowanie w przypadku zranienia i procedura poekspozycyjna, a także wykaz zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych oraz raport o bezpieczeństwie i higienie pracy w podmiocie leczniczym w zakresie zranień ostrymi narzędziami przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych.
 6. Konsekwencje nieprzestrzegania obowiązków.

Program szkolenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Bezpieczeństwo i higiena pracy przy pracach narażających na zranienie ostrymi narzędziami przy świadczeniach zdrowotnych