Bezpieczeństwo i higiena pracy dla koordynatorów prac w obszarze transportu pionowego

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla koordynatorów prac w obszarze transportu pionowego

Transport pionowy ładunków wymaga szczególnego podejścia w zakresie organizacji prac w miejscu wykonywania tych czynności. W przypadku pracy w jednym miejscu więcej niż jednego urządzenia transportu pionowego należy uwzględniać zagrożenia związane z warunkami kolizyjnymi, komunikacją pomiedzy uczestnikami transportu, sygnalizowaniem oraz wystąpieniem szczególnych warunków atmosferycznych mających wpływ na bezpieczną pracę tymi urządzeniami urządzeniami.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia dotyczące:

  1. Przepisów prawnych regulujących wykorzystanie urządzeń transportu pionowego w zakresie realizacji prac budowlanych.
  2. Klasyfikacji urządzeń, w szczególności żurawi wieżowych, szybkomontujących i samojezdnych.
  3. Zasad organizacji bezpiecznej pracy na placu budowy.
  4. Obowiązków osób wyznaczonych do koordynowania prac w obszarze transportu pionowego oraz zasad współpracy w tym obszarze.
  5. Analizy zagrożeń i oceny ryzyka podczas wykonywania prac.
  6. Wymaganej dokumentacji.
  7. Zasad bezpiecznego transportu.

Ważnym elementem szkolenia będzie część praktyczna. Zajęcia teoretyczne odbywają się w formie tradycyjnej. Zajęcia praktyczne odbywają się na placu budowy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Bezpieczeństwo i higiena pracy dla koordynatorów prac w obszarze transportu pionowego