Analiza stanu BHP w zakładzie w oparciu o metodę TOL i normę ISO 45001 – warsztaty doskonalące dla pracowników służby BHP

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Analiza stanu BHP w zakładzie w oparciu o metodę TOL i normę ISO 45001 – warsztaty doskonalące dla pracowników służby BHP

Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest jednym z najważniejszych dokumentów potwierdzających stan realizacji wymogów bhp w zakładzie pracy. Analiza należy także do zadań służby bhp w zakładzie oraz jest obowiązkiem pracodawcy pod względem wymogów prawnych. Podstawą prawną, na której opiera się wykonanie analizy jest rozporządzenie Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 704 z późn. zm.)

Program ramowy:

 • metoda TOL i Norma 45001.2 jako płaszczyzna odniesienia do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • kryteria techniczne metody TOL jako typ listy kontrolnej,
 • kryteria organizacyjne metody TOL jako typ listy kontrolnej,
 • kryteria ludzkie metody TOL jako typ listy kontrolnej,
 • określenie obszaru analizy bezpieczeństwa i higieny pracy przy zastosowaniu Normy 45001.2
 • udział osób kierujących pracownikami w zastosowaniu Normy 45001.2 jako narzędzia do oceny stanu bhp w podległych im obszarach,
 • udział pracowników w ocenie stanu bhp wg zadanych kryteriów opartych o Normę 45001.2
 • opracowanie kryteriów oceny ogólnej stanu bhp z zastosowaniem Normy 45001,2,
 • zdefiniowanie ryzyk,
 • ocena zaangażowania pracowników w poprawę stanu bhp jako kryterium określenia ryzyka,
 • rola zmiany w ocenie stany bhp, jako narzędzia stałej kontroli.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Analiza stanu BHP w zakładzie w oparciu o metodę TOL i normę ISO 45001 – warsztaty doskonalące dla pracowników służby BHP