[5] Kurs podstawowy doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Kurs podstawowy doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie uczestnicy kursu otrzymują zaświadczenia uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: [5] Kurs podstawowy doskonalący w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.