[4] Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w klasie 7.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w klasie 7.

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w klasie 7

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: [4] Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w klasie 7.