[1] Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym, który przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: [1] Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas