Zerwij z tradycyjną formą szkolenia BHP

szkolenia wyjazdowe

Tarbonus Sp. z o.o. proponuje i zaprasza do udziału w szkoleniach z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy, organizowanych w niestandardowej formule. Kilka dni spędzonych poza miejscem pracy i kontakt z osobami z innych branż i dziedzin działalności zawodowej, pozwala na wymianę doświadczeń, opinii, a przede wszystkim odkrycie w sobie świeżego podejścia do realizowanych zadań z dziedziny bhp.

poznaj nas

31 lat doświadczenia
w szkoleniach BHP

Zapraszamy do ZAKOPANEGO
w terminie od 12 do 15 września 2023

Grand Hotel Stamary ****
3100,00 zł (pokój 1-osobowy)
2800,00 zł (pokój 2 lub 3 osobowy).

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420
oraz z 2019 r. poz. 1099)

W trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy ustanowiono instytucję
społecznego nadzoru nad warunkami pracy – Społeczną Inspekcję Pracy.

Szkolenie doskonalące w zakresie zmian w Kodeksie pracy.

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099).
Program szkolenia okresowego bhp dla osób kierownictwa i dozoru ruchu zakładów górniczych wykonujących zadania służby bhp w ruchu podziemnych zakładów górniczych jest zatwierdzony przez właściwy Organ Nadzoru Górniczego.

Podstawą szkolenia jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420
oraz z 2019 r. poz. 1099)

Poznaj nas

spotkajmy się w Zakopanem

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zarówno te obowiązkowe (okresowe) jak i doskonalące – pozwalają na uzyskanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i bezpiecznego wykonywania prac.

Komfort nauczania

Klimat Zakopanego sprzyja uzyskiwaniu wiedzy

Inne spojrzenie

Warto spojrzeć na BHP z góry 🙂

Dydaktyka

Komfortowe warunki nauczania

Po nauce odpoczynek

Wysokie standardy pokoi hotelowych

Zapewniamy wyżywienie

Nie zostawimy Cię głodnym

Pytania?

Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc
w przypadku jakichkolwiek pytań

Wszystkie szkolenia odbędą się w terminie od 12 września 2023 r. (wtorek) do 15 września 2023 r. (piątek).

Przyjazd i zakwaterowanie odbędzie się we wtorek 12 września 2023 r. od godziny 16.oo. Wymeldowanie nastąpi w piątek 15 września 2023 r. do godziny 12.00.

Miejsce szkolenia: Zakopane,  Grand Hotel Stamary ****

Organizatorem szkoleń jest TARBONUS Sp. z o.o. Oddział w Tarnobrzegu

Kontakt:

Joanna Kopacz

joanna.kopacz@tarbonus.pl

508 392 353

15 823 69 20 w. 13


Zapraszamy również do naszych oddziałów w KrakowieKielcachPoznaniuWarszawie gdzie można uzyskać szczegółowe informacje i złożyć zamówienie na szkolenie.

Nie 🙂 Zapewniamy wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu, do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

Tak. Hotel ma swój parking. Koszty parkingu ponosi uczestnik szkolenia. Nie są wliczone w koszt szkolenia.

Tak. Pokoje są jedno i wieloosobowe. Z racji sytuacji epidemiologicznej, uczestnicy szkolenia często proszą o taki pokój. Jednak liczba pokoi jednoosobowych jest ograniczona i o dostępności decyduje kolejność zgłoszeń. Zawsze przed złożeniem zamówienia na szkolenie prosimy o wcześniejsze uzgodnienie takiej opcji z organizatorem szkolenia.

Tak. W przypadku szkoleń okresowych bhp wydawane są zaświadczenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. poz. 1860, z 2005 r. poz. 972, z 2007 r. poz. 1420 oraz z 2019 r. poz. 1099).

W przypadku pozostałych szkoleń wydawane są zaświadczenia zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652).

Tak. Cena w ofercie jest ceną brutto. Organizator szkoleń ma statut Niepublicznej Placówki Kształcenia Ustawicznego i wszystkie ceny za szkolenia są opodatkowane stawką podatku vat: “ZW” (zwolniona). Cena netto równa się cenie brutto.

Tak. Pogodę zawsze zamawiamy tę lepszą 🙂

Zapytaj o szczegóły

Joanna Kopacz
508 392 353
15 823 69 20 w. 13
joanna.kopacz@tarbonus.pl

Oferta w PDF

Pobierz szczegółowa ofertę w PDF

Druk zgłoszeniowy

Pobierz druk do zgłoszenia na szkolenie

0