Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)

Szkolenie jest praktycznym warsztatem
prowadzenia książki obiektu budowlanego.

Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

 • podstawowe wymagania zawarte w przepisach prawa,
 • wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,
 • zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Program szkolenia:

Moduł I – Obowiązki wynikające z przepisów prawa:

 1. Ustawa – prawo budowlane
 2. Obowiązki właściciela i zarządcy
 3. Sankcje karne.

Moduł II – Obowiązkowe kontrole wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa:

 1. Rodzaje i terminy wykonywania kontroli:
  • rocznych i pięcioletnich,
  • pozostałych.
 2. Osoby uprawnione do wykonywania kontroli.

Moduł III – Zasady wykonywania i dokumentowania obowiązkowych kontroli:

 1. Zasady wykonywania kontroli elementów budowlanych,
 2. Zasady i zakres kontroli kominiarskiej, oraz kontroli instalacji gazowej,
 3. Struktura i zawartość protokołu z kontroli.

Moduł IV – Prowadzenie książki obiektu budowlanego:

 1. Podstawa prawna,
 2. Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego,
 3. Omówienie zawartości książki obiektu budowlanego oraz metodyki dokonywania wpisów do niej (studium różnych przypadków):
  • wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,
  • wpisy dotyczące wyników obowiązkowych kontroli,
  • gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,
  • jak dokumentować dokumentację techniczną,
  • zasady dokumentowania w KOB robót remontowych i budowlanych,
  • dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,
  • dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

Moduł V – PANEL SPECJALNY

ʆWICZENIA + DYSKUSJA

Na koniec szkolenia nastąpi sesja ćwiczeń w zakresie pracy z dokumentem. Dodatkowo podczas dyskusji prelegent rozwiąże praktyczne problemy uczestników i odpowie na wszystkie szczegółowe pytania.


Szkolenie poprowadzi ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Zasady prowadzenia książki obiektu budowlanego (KOB)