Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis

Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na gruntowne studium specyficznych przypadków zdarzeń wypadkowych (np. elementy prac na wysokości, prac w głębokich wykopach, z użyciem maszyn i urządzeń itp.).

Poruszone zostaną następujące zagadnienia teoretyczne i praktyczne:

  • Podstawy prawne wypadku przy pracy – wiadomości ogólne – definicje, charakterystyczne cechy wypadków.
  • Sposób dokumentowania okoliczności wypadku przy pracy.
  • Ustalenie przyczyn wypadku.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracodawcy.
  • Określenie stopnia odpowiedzialności pracownika.
  • Dowody w postępowaniu wypadkowym.
  • Analiza przykładowych wypadków przy pracy.

Szkolenie poprowadz doświadczony specjalista w zakresie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Wypadki przy pracy – warsztaty doskonalące dla służby BHP