Szkolenie z zakresu umiejętności zarządzania w obszarze prawa pracy dla menedżerów – skuteczność prawna podejmowania decyzji.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Szkolenie z zakresu umiejętności zarządzania w obszarze prawa pracy dla menedżerów – skuteczność prawna podejmowania decyzji.

  1. Monitoring pracownika w miejscu pracy – uprawnienia do kontroli
  2. Odpowiedzialność porządkowa – krok po kroku
  3. Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia
  4. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem
  5. Kontrola zwolnień lekarskich i skutki niewłaściwego ich wykorzystywania przez pracownika
  6. Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia
  7. Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika
  8. Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 kp
  9. Premiowanie i nagradzanie pracowników
  10. Mobbing – wybrane zagadnienia dla Managera

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie z zakresu umiejętności zarządzania w obszarze prawa pracy dla menedżerów – skuteczność prawna podejmowania decyzji.