Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy

Podstawa szkolenia: Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

"§ 11 ust. 5. 
 Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba
 kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie
 kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie
 metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego."

Program szkolenia:

  1. Wybrane zagadnienia z psychologii.
  2. Zasady i metody nauczania dorosłych.
  3. Przygotowanie pracownika do bezpiecznego wykonania pracy na określonym stanowisku.
  4. Cel instruktażu stanowiskowego i metody tego instruktażu.

Szkolenie jest prowadzone w formie kursu umożliwiającego uzyskiwanie i uzupełnianie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych (§ 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych).

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego bezpieczeństwa i higieny pracy