Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego – wytyczne PIP i ZUS

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego – wytyczne PIP i ZUS

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest jego praktyczne podejście do postępowania powypadkowego. Szkolenie składa się z dwóch części.

Pierwszą część szkolenia poprowadzi inspektor PIP. Obok krótkiego wprowadzenia teoretycznego, porządkującego wiedzę w tym obszarze, główny nacisk zostanie położony na:

  • Tok postępowania pracodawcy w razie wypadku przy pracy
  • Dokumentację powypadkową – wymagania, błędy w dokumentacji
  • Analizę zdarzeń i postępowań powypadkowych – ćwiczenia
  • Analizę wypadkowości dla potrzeb prewencji – ćwiczenia
  • Aspekty ekonomiczne wypadków przy pracy

Drugą część poprowadzi pracownik ZUS. Omówione zostaną:

  • rodzaje świadczeń przysługujących z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji,
  • tryb odwoławczy od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Po szkoleniu wydane zostanie zaświadczenie o jego ukończeniu określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Praktyczne aspekty postępowania powypadkowego – wytyczne PIP i ZUS