Praca w HOME OFFICE – nadzór nad pracą, wypadki przy pracy, przepisy vs. rzeczywistość.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

PRACA W HOME OFFICE – NADZóR NAD PRACĄ,
WYPADKI PRZY PRACY, PRZEPISY VS. RZECZYWISTOŚʆ

Program szkolenia

  1. Prawo pracy w dobie pandemii koronawirusa – praca w formie zdalnej.
  2. Odpowiedzialności personalna i funkcyjna w czasie pandemii koronawirusa – konieczne zmiany oraz możliwości wynikające z modyfikacji prawa, w tym przede wszystkim obowiązki dotyczące aktualizacji ocen ryzyka zawodowego, jak również instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy, a także dotyczące zapewnienia tzw. dystansu społecznego, odpowiednich środków ochrony osobistej i wdrożenia stosownych procedur postepowania w przypadkach podejrzenia zakażenia koronawirusem.
  3. Przygotowanie i organizacja stanowisk pracy zdalnej – utrzymanie efektywności pracy, bezpieczeństwo danych oraz komunikacja podczas home office.
  4. Wypadki przy pracy a home office.
  5. Zarządzanie czasem pracy i zadaniami w przypadku pracy w trybie home office.
  6. Zadania, zasady i sposoby współpracy kadry kierowniczej w zakresie nadzoru pracy.
  7. Wsparcie pracowników w czasie kryzysu.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Praca w HOME OFFICE – nadzór nad pracą, wypadki przy pracy, przepisy vs. rzeczywistość.