Organizacja bezpiecznej pracy – Ebook

80,00 

Autor: dr Stanisław Wieczorek, dr hab. inż. Paweł Żukowski Ilość stron: 264 Stan prawny: 2022 Format: PDF

Availability: Na stanie

Organizacja bezpiecznej pracy

–SPIS TREŚCI–

Książka stanowi znakomity podręcznik dla wszystkich osób kreujących bezpieczne i przyjazne dla człowieka środowisko pracy.

Autorzy skupiają się na przybliżeniu sposobów tworzenia bezpiecznych stanowisk pracy przy wykorzystaniu ergonomii oraz organizacji i zarządzania.

W książce  zaprezentowano formy organizacji pracy, podkreślając znaczenie pracy zespołowej i rotacyjnej. Przedstawiono m.in. zagadnienia organizacji i wyposażenia stanowiska pracy, błędy człowieka w pracy czy charakterystykę pracy w obszarze obciążenia psychofizycznego. Omówiono też zasadnicze  funkcje zarządzania, planowania, motywowania, kontrolowania, jak też marketingu.

Ponadto, opisano udział ergonomii w kształtowaniu stanowiska pracy. Uwzględniając układy: człowiek-maszyna-otoczenie oraz człowiek-praca-środowisko, wskazano na zasadnicze parametry środowiska pracy oraz środowiska ogólnospołecznego wpływające na komfort i efektywność pracy. W przypadku pierwszego układu  szczególny akcent położono na bezpieczeństwo operatora. Stąd w treści znalazły się zagadnienia związane z istotą bezpieczeństwa, charakterystyką oraz podziałem eksploatacyjnym maszyn i urządzeń, europejską koncepcją bezpieczeństwa maszyn oraz wybranymi wymogami bhp dla maszyn.

Książka przybliża również zagadnienia wdrażania i integracji procedur zapewniających tworzenie odpowiedniego środowiska pracy z uwzględnieniem systemów zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczną i higieniczną pracą wraz z analizą kosztów i korzyści związanych z wprowadzaniem tych procedur.

Autorzydr Stanisław WIECZOREK, dr hab. inż. Paweł Żukowski
Recenzenciprof. dr hab. Józef PENC, dr hab. inż. Kazimierz WINNICKI
Format: PDF. Stron 264.
Stan prawny: 2022 r.

Przed dokonaniem zakupu e-booka
zapoznaj się z regulaminem sprzedaży i użytkowania tego produktu

Ważne! Link do pobrania e-booka zostanie przesłany automatycznie na maila po dokonaniu wpłaty

0

Zapytanie o: Organizacja bezpiecznej pracy – Ebook