NOWOŚCI W PRAWIE PRACY W 2023 r. – Rewolucja w przepisach

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

W celu ustalenia terminu zapraszamy do kontaktu przez kliknięcie w WYŚLIJ ZAPYTANIE

Opis
Zmiany w prawie pracy

Jednym z głównych zadań służb kadrowo-płacowych jest śledzenie zmian w przepisach prawnych. Aby nie zagubić się w gąszczu kodeksowych przepisów proponujemy Państwu szkolenie doskonalące, które daje możliwość uzyskania i usystematyzowania wiedzy odnośnie zmian w prawie pracy.

Program szkolenia

Program szkolenia

 • Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów
 • Procedura kontroli trzeźwości
 • Wprowadzenie kontroli trzeźwości
 • Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości
 • Dokumentacja wyników badania
 • Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika
 • Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu
 • Praca zdalna
 • Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna
 • Procedura pracy zdalnej
 • Procedura bezpieczeństwa informacji, RODO i BHP
 • Ocena ryzyka na pracy zdalnej
 • Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną
 • Kontrola pracy zdalnej
 • Porozumienie w sprawie pracy zdalnej
 • Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE
 • Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów
 • Stworzenie kanałów sygnalizowania
 • Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego
 • Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia
 • Dyrektywa work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy
 • Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i obowiązek niezwłocznego jej wdrożenia do kodeksu pracy
 • Urlop rodzicielski dla ojca
 • Dodatkowe 5 dni opieki
 • Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej
 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny
 • Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony
 • Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8
 • Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość
 • Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
 • Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp
 • Projekt zmian w kodeksie pracy
 • Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem
 • Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy
 • Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia
Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: NOWOŚCI W PRAWIE PRACY W 2023 r. – Rewolucja w przepisach