Kurs spawania metodą TIG (141) rur spoinami czołowymi

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs spawania rur spoinami czołowymi metodą TIG (141)

Wyżej wymienione kursy spawania metodą TIG obejmują zajęcia teoretyczne, jak również praktyczne, kończą się egzaminem. W części teoretycznej kursantom przekazywane są informacje dotyczące m.in.: sposobów przygotowania materiału do spawania, parametrów spawania, techniki wykonywania złącz oraz zagrożeń związanych z procesem spawania.

Kursanci uzyskują także informacje poszerzające ich wiedzę spawalniczą. Szkolenie praktyczne obejmuje zestaw ćwiczeń wykonywanych przez kursantów. Każde szkolenie jest poprzedzone pokazem spawania przeprowadzanym przez instruktora szkolenia.

Po zdaniu egzaminu końcowego uczestnik kursu uzyskuje uprawnienia do wykonywania spoin pachwinowych blach i rur metodą TIG (141), spoin czołowych blach oraz rur metodą TIG (141) zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs spawania metodą TIG (141) rur spoinami czołowymi