Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych (nie podlega UDT)

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis
Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych (nie podlega UDT)

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków naładownych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowę, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywnie i bezpieczne wykonanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Kurs obsługi wózków jezdniowych naładownych (nie podlega UDT)