Studia podyplomowe - Kadry i płace

31 lat doświadczenia
w szkoleniach

Kadry i płace

2 semestry 192 godziny – zajęć w formie stacjonarnej i zdalnej.
Czesne: 3600 zł ( 2 semestry, 2 raty)

Organizator studiów: Tarbonus Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego we współpracy z Wyższą Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Opiekun merytoryczny kierunku: dr Anna Jakubowska

Szczegółowy program studiów:
Kadry i płace

Absolwenci studiów otrzymują:

  • Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych

Rejestracja na studia:
Tarbonus Oddział w Kielcach ul. Sienkiewicza 59, 25-002 Kielce
e-mail.: info.kielce@tarbonus.pl
tel.: 41 343 11 71

Cel studiów podyplomowych:
Studia podyplomowe „Kadry i płace” dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w działach kadr, biurach rachunkowych, kancelariach podatkowych w charakterze wykwalifikowanego specjalisty ds. kadr i płac.
Dodatkowym atutem studiów jest uzyskanie przydatnych na rynku pracy certyfikatów z zakresu archiwizacji i organizacji pracy biurowej oraz inwentaryzacji w firmie.

Adresaci studiów:
Adresatem studiów są osoby chcące uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe.

0