Sale!

Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze wskazaniem zasad tworzenia Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Brak w magazynie

Opis

Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze wskazaniem zasad tworzenia Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego rozporządzenia w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych:
  • Zmiany w treści definicji oraz nowe definicje określające użyte pojęcia w rozporządzeniu.
  • Porównanie zapisów „nowego” i „starego” rozporządzenia.
  • Omówienie wymagań „nowego” rozporządzenia i wynikających stąd wątpliwości.
  • Nowe wymagania dla instrukcji eksploatacji urządzeń energetycznych.
  • Wymagania dla instrukcji bezpiecznej organizacji pracy przy eksploatacji urządzenia energetycznego.
 2. Instrukcja eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych:
  • Ogólne wymagania związane z prowadzeniem eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach.
  • Podstawowe wymagania dla instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
  • Instrukcja bezpiecznej organizacji pracy jako cześć instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych oraz jako organizacyjny środek minimalizujący poziom ryzyka zawodowego.
  • Praktyczne uwagi dotyczące zawartości i treści instrukcji eksploatacji.
  • Organizacja prac firm zewnętrznych przy urządzeniach prowadzącego eksploatację.
 3. Przykłady najczęściej występujących nieprawidłowości przy eksploatacji urządzeń energetycznych:
  • Najczęściej spotykane nieprawidłowości w wydawaniu poleceń.
  • Okoliczności i przyczyny przykładowych wypadków przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych.
 4. Dyskusja, odpowiedzi na pytania uczestników, wymiana spostrzeżeń.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Szkolenie praktyczne w zakresie wdrożenia nowych przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych ze wskazaniem zasad tworzenia Instrukcji eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych