Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy w 2021 r.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Społeczny nadzór
w zakresie ochrony pracy w 2021 r.

Program kursu kształtuje się w następujący sposób:

 1. Wybrane regulacje prawne w zakresie prawa pracy, w tym również bezpieczeństwa i higieny pracy.
 2. Zasady kontroli i nadzoru nad warunkami pracy:
  • system wewnątrzzakładowy,
  • system krajowy.
 3. Problematyka ergonomii w kształtowaniu właściwych warunków pracy.
 4. Zagadnienia dotyczące:
  • ryzyka zawodowego,
  • oceny ryzyka zawodowego.
 5. Podstawowe zagadnienia higieny pracy.
 6. Profilaktyka:
  • wypadkowa,
  • chorobowa.
 7. Procedura powypadkowa.

Program szkolenia możemy dostosować do indywidualnych potrzeb Klienta, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

 


Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy w 2021 r.