[6] Kurs specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

Wybierz miejsce oraz datę szkolenia

Opis

Kurs specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.

Kurs prowadzony jest w formie teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych.

Opis szczegółowy szkolenia
0

Zapytanie o: [6] Kurs specjalistyczny doskonalący w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.