BHP przy urządzeniach energetycznych - praktyczne aspekty związane z aktualizacją instrukcji organizacji bezpiecznej pracy po nowelizacji prawa.

Poza aspektami merytorycznymi prowadzonych zajęć dajemy wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Omówienie nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 2. Wątpliwości interpretacyjne w zakresie organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach energetycznych:
  • odniesienie do nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28.03.2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych.
 3. Zasady organizacji prac przy urządzeniach energetycznych – omówienie ramowej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy:
  • przykłady praktyczne w zakresie pisania Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy.
 4. Instrukcja organizacji bezpiecznej pracy na czas remontu, inwestycji i rozruchu urządzeń energetycznych:
  • przykład praktyczny Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy dla prac rozruchowych.
 5. Zasady wykonywania prac przez podmioty "zewnętrzne" na urządzeniach prowadzącego eksploatację:
  • przykład praktyczny umowy na powierzenie eksploatacji urządzeń energetycznych wyspecjalizowanemu podmiotowi zewnętrznemu.
 6. Organizacja pracy na polecenie pisemne wykonania pracy. Obowiązki i odpowiedzialność osób odpowiedzialnych za organizację pracy na polecenia pisemne.
 7. Organizacja prac eksploatacyjnych przy urządzeniach energetycznych na podstawie instrukcji eksploatacji:
  • przykłady praktyczne w zakresie pisania poleceń pisemnych na prace wykonywane przy urządzeniach energetycznych – omówienie typowych problemów praktycznych poleceniodawców.

 

* * * * * Z A P R A S Z A M Y * * * * *

 

Szkolenie w sposób szczególny kierowane jest do osób odpowiedzialnych za organizację bezpiecznej pracy oraz współpracujących przy tworzeniu zasad jej wykonywania, tj.:

 • pracodawców,
 • pracowników służb bhp,
 • koordynatorów ds. bhp,
 • społecznych inspektorów pracy,
 • osób kierujących pracownikami w obszarze energetycznym,
 • osób nadzorujących prace energetyczne,
 • a także innych osób zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia.

 

Celem szkolenia jest:

 • usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji bezpiecznej pracy w zakładach branży energetycznej z uwzględnieniem zmian w prawie w tym zakresie,
 • uzyskanie wiedzy na temat nowych wymagań dotyczących IOBP,
 • uzyskanie wiedzy na temat interpretacji wymagań w zakresie poszczególnych elementów IOBP,
 • usystematyzowanie planowania prac na polecenie pisemne,
 • uzyskanie wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów podczas planowania i wykonywania prac.

 

8 godzin lekcyjnych. Czas i zakres szkolenia może być po uzgodnieniu dostosowany do szczególnych wymagań klienta.

📚  Materiały własne Wykładowcy.

👨  Konsultacje z Wykładowcą.

Do góry