Kat. II Ż żurawie przenośne (HDS)

Realizacja kursu wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: przepisy ustawy o dozorze technicznym, przepisy rozporządzeń wykonawczych do ustawy o dozorze technicznym, warunki techniczne dozoru technicznego obowiązujące dla żurawi, wiadomości ogólne dotyczące żurawi przenośnych i podstawowych pojęć, takich jak:

udźwig, wysięg, moment udźwigu, wysokość podnoszenia, prędkość ruchów roboczych, kojarzenie ruchów roboczych, stateczność żurawi, grupa natężenia pracy itp., podstawy elektroniki, napędy żurawi przenośnych, budowa żurawi przenośnych, obsługa żurawi przenośnych, awarie i wypadki występujące w eksploatacji żurawi przenośnych, bezpieczeństwo i higiena pracy przy eksploatacji żurawi przenośnych, praktyczna obsługa żurawi przenośnych.

Uczestnicy kursu winni spełniać warunki wymagań ogólnych – w zakresie wykształcenia i stażu pracy.

Warunki stawiane słuchaczom:

  • ukończone 18 lat;

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej;

  • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy operatora żurawia stacjonarnego, potwierdzony badaniem lekarskim;

  • praktyka pod kierownictwem doświadczonego pracownika przy prowadzeniu eksploatacji żurawi przenośnych.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi żurawi przenośnych w stopniu pozwalającym na pozytywne zdanie egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego i uzyskanie uprawnień kategorii II Ż do obsługi tych żurawi.

30 godzin, w tym 22 godz. zajęć teoretycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 22 października 2018, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Do góry