*Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach branży energetycznej

Tarbonus Sp. z o.o. – Oddział Kraków pragnie serdecznie zaprosić na coroczną branżową konferencję szkoleniową poświęconą bezpieczeństwu i higienie pracy w zakładach branży energetycznej.

Konferencja szkoleniowa poza aspektami merytorycznymi prowadzonych zajęć daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie oraz przedstawicielami branży energetycznej.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Kierunki zmian w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach branży energetycznej;
  1. nowelizacja rozporządzenia w sprawie pracy przy urządzeniach energetycznych,
  2. podstawy działania komisji kwalifikacyjnej URE – projektowane zmiany
 2. Weryfikacja uprawnień kwalifikacyjnych przez komisję kwalifikacyjną URE – praktyczne aspekty.
 3. Najnowsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy dotyczące stref zagrożonych wybuchem.
 4. Odpowiedzialność karna, cywilna, wykroczeniowa z tytułu organizacji prac wykonywanych przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (poleceniodawca, kierujący zespołem, koordynator).
 5. Bezpieczeństwo i higiena pracy w praktyce na podstawie rozwiązań zastosowanych w zakładzie górniczym – wyjazd do Kopalni Soli „Wieliczka”.
 6. Czas pracy w energetyce – omówienie stosowanych rozwiązań w praktyce.
 7. Zastosowanie umów cywilno – prawnych w energetyce  po zmianach przepisów prawnych – omówienie problemów, interpretacji i praktycznych rozwiązań.


Wykłady na szkoleniu poprowadzą:

Nadinspektor pracy w Państwowej Inspekcji Pracy, uznany ekspert w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem.
Doświadczony wykładowca – praktyk z wieloletnim dorobkiem w zakresie samodzielnych kontroli w podmiotach należących do branży hutniczej, chemicznej, przemysłu maszynowego oraz energetyce. Autor licznych publikacji w zakresie poprawy bezpieczeństwa prac.

Renata Pięta – prawnik, praktyk w zakresie stosowania prawa pracy, obecnie nadinspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Katowicach, w latach 2006 – 2016 zastępca ds. prawno – organizacyjnych Okręgowego Inspektora Pracy w Katowicach, były członek Komisji Prawnej przy Głównym Inspektorze Pracy w Warszawie.  Jako trener prowadzi liczne szkolenia, specjalizuje się w zakresie przepisów dotyczących stosowania i rozliczania czasu pracy, układów zbiorowych pracy.

Szkolenie w sposób szczególny kierowane jest do osób zawodowo zajmujących się tematyką organizacji bezpiecznej pracy w zakładach branży energetycznej oraz przedsiębiorstw współpracujących z tymi zakładami, tj. pracowników służb bhp, społecznych inspektorów pracy, osób kierujących pracownikami w obszarze energetycznym, nadzorujących prace energetyczne, a także innych osób zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia.

Celem konferencji szkoleniowej jest usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu organizacji bezpiecznej pracy w zakładach branży energetycznej.

8 godz. lekcyjnych
 • Materiały własne Wykładowcy;

 • Konsultacje z Wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kraków 5 czerwca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry