*Pomiary oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy — warsztaty dla służby BHP

TARBONUS Sp. z o.o. –  serdecznie zapraszamy na szkolenie doskonalące w zakresie pomiarów oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.

Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje możliwość praktycznego przećwiczenia techniki pomiarów oświetlenia elektrycznego wraz z wypracowaniem wymaganej przepisami prawa dokumentacji, jak również daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie wykładowcą.

 Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili samodzielnie:

- przygotować aparaturę pomiarową do pomiarów,

- przeprowadzić pomiary oświetlenia elektrycznego,

- opracować dokumentację w postaci sprawozdania z pomiarów oświetlenia.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Zagadnienia wprowadzające:

- Wzorcowanie i sprawdzanie luksomierzy i kalibratora;

- Przegląd świadectwa wzorcowania kalibratora i luksomierza;

- Instrukcja sprawdzana luksomierza;

- Obowiązujące normy i zmiany w normach;

- Oświetlenie zewnętrzne, wewnętrzne, awaryjne, integralne oświetlenie maszyn;

- Oświetlenie wnętrz światłem dziennym;

- Niepewność metody badawczej;

- Wzór na niepewność metody badawczej;

- Niepewność średniego natężenia oświetlenia;

- Niepewność równomierności oświetlenia;

- Walidacja metody badawczej;

  1. Procedura pomiarowa – warsztaty praktyczne:

- Prawidłowość wykonania pomiarów;

- Obliczenia;

- Sprawozdanie z pomiarów oświetlenia.

 

Uczestnicy szkolenia dysponujący własnymi urządzeniami do pomiarów natężenia oświetlenia proszeni są zabranie ich ze sobą na szkolenie w celach ćwiczeniowych. 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie w sposób szczególny kierowane jest do pracowników służby bhp, pracodawców samodzielnie prowadzących sprawy bhp u siebie w firmie, pracowników laboratoriów badań środowiska pracy oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia.

Celem szkolenia jest nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania pomiarów oświetlenia elektrycznego.

8 godz. lekcyjnych
  • Materiały własne Wykładowcy;

  • Konsultacje z Wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Warszawa 23 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 30 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry