*Dane osobowe w zasobie kadrowym wg. RODO - ochrona i przetwarzanie

TARBONUS Sp. z o.o. – Oddział w Krakowie pragnie serdecznie zaprosić na szkolenie doskonalące w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych, dostępnych w zasobie kadrowym zakładu pracy.

Szkolenie obok omówienia aspektów merytorycznych daje wyjątkową możliwość bezpośredniego skonsultowania problemów związanych przywołanym tematem z prowadzącym niniejsze szkolenie wykładowcą.

 W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia: 

  1. Zakres i przedmiot ochrony danych osobowych w firmie;

  2. Zakres przeszkolenia pracowników/właściciela z ochrony danych osobowych w firmie;

  3. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych osobowych;

  4. Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym;

  5. Postępowanie przed GIODO;

  6. Naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych – konsekwencje;

  7. Projektowane zmiany w prawie w obszarze danych osobowych.

Szkolenie poprowadziAnna Buczek – adwokat z długoletnią praktyką w zakresie m.in. ochrony danych osobowych oraz ochrony wizerunku.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie w sposób szczególny kierowane jest do pracowników działów kadr i zasobów ludzkich, pracowników służby bhp, osób pracujących z danymi osobowymi oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką niniejszego szkolenia.

Celem szkolenia jest nabycie oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie pozyskiwania, przetwarzania i ochrony danych osobowych dostępnych w zasobie kadrowym zakładu pracy.

8 godz. lekcyjnych
  • Materiały własne Wykładowcy;

  • Konsultacje z Wykładowcą.

Do góry