Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy u dzieci we wstrząsie anafilaktycznym

W okresie wakacyjnym ukąszenia owadów dzieci są nieuniknione. Coraz większy odsetek dzieci jest uczulony na alergeny po ukąszeniu owada, co w konsekwencji może doprowadzić do wstrząsu anafilaktycznego, a nawet śmierci.Ważne jest, abyśmy my dorośli potrafili w odpowiedni sposób zareagować na taką sytuację i udzielić dziecku pierwszej pomocy.

Podczas szkolenia zostanie przekazana uczestnikom wiedza w zakresie udzielania pierwszej pomocy dzieciom we wstrząsie anafilaktycznym.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (J.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 622). 

Szkolenie kierowane jest do pracowników: żłobków, przedszkoli, szkół, rodziców oraz osób zainteresowanych nauczeniem się udzielania pierwszej pomocy dzieciom dotkniętych wstrząsem anafilaktycznym.

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności odpowiedniej reakcji w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka w przypadku wstrząsu anafilaktycznego. Może się zdarzyć, że odpowiednia, szybka reakcja decyduje o życiu poszkodowanego dziecka.

4 godz.

Uczestnicy szkolenia otrzymują poradnik „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Do góry