*Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego, z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych, programów komputerowych, materiałów do ćwiczeń.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy ćwiczeń z instrukcjami, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.
32 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Poradnik służby bhp z płytą DVD prawo pacy i bhp” wydawnictwa TARBONUS oraz konsultacje z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 17 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Tarnobrzeg 19 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 21 sierpnia 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 22 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 29 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 19 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 19 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 17 października 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 14 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 12 grudnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry