Zgrzewarki PE - nadanie lub weryfikacja uprawnień dla zgrzewaczy i (bądź) dozoru technicznego.

Dwudniowe szkolenie prowadzone w formie kursu.

Szkolenie dedykowane jest zgrzewaczom (monterom) PE i osobom dozoru technicznego w zakresie zgrzewania PE. Polecamy je szeroko rozumianemu personelowi zgrzewającemu rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w zakresie budowy oraz użytkowania rurociągów z PE (wodnych, gazowych).

Uwaga!
Osoby dozoru technicznego muszą posiadać uprawnienia budowlane.

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy w charakterze zgrzewaczy oraz (lub) dozoru technicznego przy zgrzewaniu rurociągów z PE przez wykonywanie połączeń w technologiach zgrzewania doczołowego i elektrooporowego.

W konsekwencji celem szkolenia jest nadanie lub weryfikacja odpowiednich uprawnień.

Szkolenie trwa 2 dni, tj. 20 godz. lekcyjnych (trwających po 45 min) – 12 godz. lekcyjnych zajęć teoretycznych i 8 godz. lekcyjnych zajęć praktycznych.
Do dyspozycji uczestników szkolenia jest skrypt wykładowcy.
Do góry