*Kurs obsługi wózków jezdniowych unoszących

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków unoszących. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowę, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywne i bezpieczne wykonanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu słuchacz otrzymuje stosowne zaświadczenie potwierdzające uzyskanie kwalifikacji.

Pracownicy delegowani do odbycia kursu przez pracodawców lub osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Kandydat na operatora musi posiadać:

  • Ukończone 18 lat,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących.

Celem szkolenia teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych unoszących. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.

13 godzin, w tym 10 godzin zajęć teoretycznych oraz 3 godziny zajęć praktycznych.

Uczestnicy kursów otrzymują materiały autorskie wykładowców.

Do góry