Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii III WJO – wózki podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, wykonanie efektywnie i bezpieczne operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, mają możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi wózków na terenie Polski.

Pracownicy delegowani do odbycia kursu przez pracodawców lub osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Kandydat na operatora musi posiadać:

  • Ukończone 18 lat,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących.
Celem szkolenia teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych i zdalnie sterowanych. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.
42godziny w tym 32 godziny zajęć teoretycznych oraz 10 godzin zajęć praktycznych.
Uczestnicy kursów otrzymują książkę „Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń”, wydawnictwa TARBONUS oraz materiały autorskie wykładowców.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 26 lutego 2018, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Do góry