*Kurs obsługi wózków jezdniowych kategorii II WJO – wózki podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Kurs obsługi wózków jezdniowych ma za zadanie przygotować słuchacza do pełnienia obowiązków operatora wózków podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych. Uczestnicy kursu zapoznają się z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi urządzeń, ich budowy, sposobu pracy oraz elementów zabezpieczających. Uczestnicy poznają również technikę transportu ładunków, efektywne i bezpieczne wykonywanie operacji, optymalne wykorzystanie urządzenia.

Po ukończonym szkoleniu uczestnicy, w ustalonym terminie, mają możliwość przystąpienia do egzaminu przeprowadzanego przez komisję UDT. Osoby, które z wynikiem pozytywnym zdadzą egzamin otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające zdobyte uprawnienia. Zaświadczenie to, ważne z dokumentem tożsamości, upoważnia do obsługi wózków na terenie Polski.

Pracownicy delegowani do odbycia kursu przez pracodawców lub osoby pragnące poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe.

Kandydat na operatora musi posiadać:

  • Ukończone 18 lat,
  • Stan zdrowia umożliwiający pracę na stanowisku operatora wózków jezdniowych unoszących.

Celem szkolenia teoretycznego i praktycznego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych.. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowej budowy wózka, bezpiecznej jego obsługi i eksploatacji, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz optymalnym wykorzystaniu sprzętu.

Kurs trwa 40 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 15 godzin zajęć praktycznych.

Uczestnicy kursów otrzymują książkę „Wózki jezdniowe. Praktyczny poradnik do szkoleń”, wydawnictwa TARBONUS oraz materiały autorskie wykładowców.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kraków 14 maja 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry