*Zasady i metody udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach

Realizacja szkolenia wymaga zapoznania jego uczestników z następującymi tematami: podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, organizacja systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w zakładzie, wyposażenie apteczek opatrunkowych (zestawów opatrunkowych), zasady postępowania na miejscu wypadku, zagrożenia wynikające z udzielania pierwszej pomocy, ocena wstępna i segregacja poszkodowanych, postępowanie w sytuacjach zagrożenia życia, postępowanie w sytuacjach zaniku akcji serca i oddechu, bezdechu, omdlenia, postępowanie w sytuacji urazu, złamań kości, krwotoków, oparzeń termicznych i chemicznych, skaleczeń, stłuczeń, postępowanie w sytuacji porażenia prądem elektrycznym, postępowanie w sytuacjach zaistnienia wielu obrażeń, postępowanie w sytuacji wystąpienia obcego ciała w oku, nosie, gardle, uszkodzenia stawów.

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymasz zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (T.J. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przeznaczone jest dla osób obsługujących apteczki udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej, organizatorów zakładowego systemu udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i innych, zainteresowanych w poznaniu zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku.

Celem szkolenia jest poznanie (nabycie) i opanowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

  • zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w razie wypadku,
  • praktycznej umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku lub zagrożenia życia ludzkiego,
  • wyposażania apteczek pierwszej pomocy w środki opatrunkowe, medykamenty oraz pomoce do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • zasad obsługi i korzystania z apteczki pierwszej pomocy przedlekarskiej i sprzętu ratowniczego.
6 godzin: Zajęcia teoretyczne: 2 godziny Zajęcia praktyczne: 4 godziny

Uczestnicy szkolenia otrzymują poradnik „Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach” wydawnictwa Tarbonus, konsultacje z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 17 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 30 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 6 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 7 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 26 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 29 sierpnia 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 11 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 16 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry