*Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
8 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje książkę "Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy" Wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Warszawa 17 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 23 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 25 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 27 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 28 sierpnia 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 16 października 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 13 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 11 grudnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry