*Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Szkolenie zorganizowane jest w formie instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Szkolenie jest przeznaczone dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  1. przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.
8 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje książkę "Pracownik na stanowisku robotniczym. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy" Wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Tarnobrzeg 19 lutego 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 20 lutego 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 20 lutego 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 21 lutego 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 14 marca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Regionalny Doradca Klienta - Poznań 14 marca 2019 Zgłoszenie
Oddział Kraków 21 marca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry