*Szkolenie z zakresu radiologicznej ochrony pacjenta

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1015, z późn. zm.) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, wszyscy pracownicy realizujący procedury z zakresu rentgenodiagnostyki, radiologii zabiegowej, medycyny nuklearnej i radioterapii są zobowiązani do odbycia szkolenia Ochrona Radiologiczna Pacjenta.

Szkolenie kończy się obowiązkowym egzaminem testowym, a po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymują certyfikat, który ważny jest przez 5 lat.

TARBONUS Sp. z o.o., ul. Lublańska 34, 31-476 Kraków jest wpisana do rejestru Głównego Inspektora Sanitarnego podmiotów prowadzących szkolenie w dziedzinie ochrony radiologicznej pacjenta.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób wykonujących i nadzorujących wykonywanie badań i zabiegów leczniczych przy użyciu promieniowania jonizującego:

  • (LST) lekarzy stomatologów,
  • (LR) lekarzy radiologów,
  • (LRZ) lekarzy wykonujących procedury radiologiczne z zakresu radiologii zabiegowej,
  • (FT) techników elektroradiologii, fizyków medycznych,
  • (LMN)lekarzy wykonujących procedury z zakresu medycyny nuklearnej,
  • (LIX) lekarzy wykonujących inne medyczne procedury radiologiczne z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego,
  • (LRT) lekarzy wykonujących procedury z zakresu radioterapii,
  • (PMN) pielęgniarek uczestniczących w procedurach z zakresu medycyny nuklearnej.

Celem szkolenia jest aktualizacja, uzupełnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu ochrony radiologicznej pacjenta oraz przygotowanie uczestników do egzaminu.

Czas trwania kursu oraz zagadnienia obowiązkowe dla każdej specjalności zgodne są z załącznikiem nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.02.2011 r.

Autorskie materiały wykładowców.

Do góry