Kat. I P – podesty ruchome przejezdne przewoźne

Szkolenie kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest kursową formą kształcenia. Składa się z części teoretycznej i praktycznej, a kończy egzaminem przed komisją UDT. Po zakończeniu kursu i zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym uczestnik otrzymuje uprawnienia na podesty ruchome danego typu w formie zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo.

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie prac przy obsłudze podnośników osobowych.

Celem kursowej formy kształcenia kandydatów do obsługi podestów ruchomych jest przygotowanie ich do uzyskania kwalifikacji do bezpiecznej obsługi tych urządzeń.

22 godz. zajęć teoretycznych, 2 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 26 lutego 2018, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Do góry