*Szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie jest zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu szkolenia opracowanego przez organizatora. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują materiały umożliwiające przyswojenie problematyki objętej programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych).

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, technologów, organizatorów produkcji. Przy kompletowaniu grup pracowników do szkolenia należy brać pod uwagę podobieństwo prac wykonywanych przez uczestników szkolenia.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy,
  • organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,
  • metod likwidacji lub ograniczenia zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.
16 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Pracownik inżynieryjno-techniczny. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 17 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 17 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 23 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 21 sierpnia 2019 Zgłoszenie
Oddział Kraków 27 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 16 października 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 13 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 11 grudnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry