Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Kurs specjalistyczny początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym. Egzamin przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie kursant otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach

Warunkiem przyjęcia kierowcy na kurs specjalistyczny początkowy jest ukończenie szkolenia na kursie podstawowym początkowym – jeżeli szkolenie ma formę zintegrowaną lub ważne zaświadczenie ADR na przewóz towarów niebezpiecznych po kursie podstawowym początkowym.

Zgodnie z przepisami kandydat powinien mieć ukończone 21 lat i posiadać odpowiednie prawo jazdy przez okres co najmniej 3 lata.

  • Celem szkolenia kierowców przewożących towary niebezpieczne w cysternach jest:
  • przygotowanie kierowców do bezpiecznego wykonywania przewozu towarów w cysternach,
  • poznanie przepisów i zasad obowiązujących w przewozie towarów w cysternach,
  • zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi w przewozie towarów w cysternach, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się na drodze i wpływem przemieszczania się ładunku cysterny na bezpieczeństwo przewozu,
  • przekazanie podstawowych informacji niezbędnych do zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku,
  • przekazanie szczegółowych wymagań dotyczących konstrukcji cystern, dopuszczenie różnego typu cystern do ruchu, wyposażenia dodatkowego cystern,
  • przekazanie informacji w zakresie znakowania cystern nalepkami ostrzegawczymi, napisami ostrzegawczymi i tablicami ostrzegawczymi,
  • poznanie zasad załadunku i wyładunku cystern,
  • przygotowanie kierowcy do działania w chwili ewentualnej kolizji drogowej, wypadku lub awarii.
16 godz. (w tym 12 godz. wykładów i 4 godz. ćwiczeń)

Materiały autorskie wykładowców.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Tarnobrzeg 29 października 2018 Zgłoszenie
Do góry