*Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas

Kurs podstawowy początkowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas składa się z części teoretycznej i praktycznej, kończy się egzaminem pisemnym, który przeprowadza komisja składająca się z przedstawiciela marszałka województwa oraz przedstawiciela ośrodka szkolenia prowadzącego kurs.

Po zdanym egzaminie uczestnik otrzymuje zaświadczenie uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych.

Uczestników szkolenia wyznacza i zgłasza na szkolenie w formie pisemnej pracodawca lub w sposób indywidualny zgłasza się zainteresowana osoba.

Zgodnie z przepisami, warunkiem przyjęcia na kurs podstawowy początkowy jest:

  • ukończone 21 lat,
  • posiadanie odpowiedniego prawa jazdy przez okres co najmniej 3 lata.

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców do bezpiecznego wykonywania przewozu towarów niebezpiecznych oraz zapoznanie ich z przepisami i zasadami obowiązującymi w krajowym i międzynarodowym przewozie towarów niebezpiecznych oraz nauczenie kierowców posługiwania się nimi, poznanie zasad podziału towarów niebezpiecznych, poznanie zasad znakowania pojazdów uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych i nauczenie znakowania pojazdów, zapoznanie kierowców uczestniczących
w przewozie z zagrożeniami występującymi podczas przewozu, poznanie zasad: przewozu towarów niebezpiecznych, ładowania razem, ograniczeń w przewozie, wyłączeń (zwolnień) z przepisów ADR.

Szkolenie podstawowe początkowe obejmuje co najmniej 24 godz. szkolenia, w tym 20 godz. wykładów i 4 godz. indy- widualnych ćwiczeń praktycznych

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry