*Wymagania i praktyczne badania okresowe elektroenergetycznego sprzętu ochronnego BHP

Na kursie zostaje uczestnikom przekazana wiedza i umiejętności dotyczące zasad wykonywania badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego, takiego jak:

  • drążki izolacyjne,
  • wskaźniki napięcia oraz uzgadniania fazy,
  • uziemiacze przenośne,
  • wyroby ochronne z gumy.

Program szkolenia oparty został na zajęciach teoretycznych uzupełnionych praktycznymi ćwiczeniami, które dają możliwość faktycznego pogłębienia nabytych umiejętności. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (J.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 622).

Szkolenie dedykowane jest przede wszystkim pracownikom energetyki zawodowej, jak również laboratoriów badających okresowo elektroenergetyczny sprzęt ochronny bhp, a ponadto osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne gr. 1 w zakresie pomiarów elektrycznych i kierowanych do pracy w laboratoriach badawczych wspomnianego sprzętu oraz służbie bhp.

Celem szkolenia jest opanowanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej zasad wykonywania badań okresowych elektroenergetycznego sprzętu ochronnego, takiego jak drążki izolacyjne, wskaźniki napięcia oraz uzgadniania fazy, uziemiacze przenośne czy wyroby ochronne z gumy.

16 godz.

Materiały opracowane przez wykładowców i instruktorów zajęć.

Do góry