*Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych

Szkolenie jest zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego - na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, prezentacji multimedialnych.

Uczestnicy szkolenia organizowanego w formie samokształcenia kierowanego otrzymują odpowiednie materiały umożliwiające przyswojenie wiadomości i umiejętności ob jętych programem szkolenia (np. skrypty, przepisy, zestawy pytań kontrolnych)

Szkolenie jest przeznaczone dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, szkół i innych placówek oświatowych, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
  • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
  • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.
8 godz.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Pracownik administracyjno-biurowy. Materiały dydaktyczne do szkolenia okresowego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy” wydawnictwa TARBONUS oraz możliwość konsultacji z wykładowcą.

Najbliższe terminy

Oddział Termin Zapisz
Oddział Kielce 17 lipca 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 17 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 23 lipca 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kielce 21 sierpnia 2019, godz.: 08:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 21 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Kraków 27 sierpnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 18 września 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 16 października 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 13 listopada 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Oddział Warszawa 11 grudnia 2019, godz.: 09:00 Zgłoszenie
Do góry