*Konserwator żurawi przenośnych (HDS)

Kurs na konserwatora żurawi przenośnych (HDS) kat. II Ż składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Konserwator żurawi powinien posiadać odpowiednie uprawnienia do konserwacji – przeglądu i naprawy dźwigów przeładunkowych nazywanych w UDT żurawiami przenośnymi i przewoźnymi II Ż.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie pracy operatora żurawia wieżowego,
 • spełnienie jednego z następujących wymagań w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej:
  •  świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach dźwignicowych oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, albo
  •  świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki dźwignicowej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic, albo
  •  świadectwo ukończenia odpowiedniej zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic, albo
  •  tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy dźwignicach oraz 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, albo
  •  świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole
  • wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic.

Celem kursu jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu urządzeń dźwignicowych o specjalności konserwator żurawi przenośnych , w tym przygotowanie do egzaminu przed właściwą komisją i uzyskanie uprawnień do konserwacji żurawi przenośnych.

39 godz., w tym 33 godz. zajęć teoretycznych i 6 godz. zajęć praktycznych.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry