*Operator suwnicy ogólnego przeznaczenia sterowanej z poziomu roboczego (w tym bezprzewodowo) Kat. II S

Kurs na operatora suwnicy kat. II S składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający obsługę suwnic,
  • dla kat. II S ukończona szkoła podstawowa,
  • miesięczna praktyka przy obsłudze dźwignicy odpowiedniego typu.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi suwnicy hakowej sterowanej z poziomu roboczego.

32 godz., w tym 26 godz. zajęć teore- tycznych i 6 godz. zajęć praktycznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Urządzenia dźwignicowe – suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń” wydawnictwa TARBONUS.

Do góry