*Operator suwnicy sterowanej z kabiny Kat. I S

Kurs na operatora suwnicy kat. I S składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

  • ukończone 18 lat, 
  • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający obsługę suwnic,
  • dla kat. I S ukończona szkoła zasadnicza lub tytuł robotnika kwalifikowanego w pokrewnym zawodzie,
  • miesięczna praktyka przy obsłudze dźwignicy odpowiedniego typu.

Celem szkolenia jest uzyskanie kwalifikacji zawodowych z zakresu obsługi suwnicy sterowanej z kabiny.

56 godz., w tym 44 godz. zajęć teore- tycznych i 12 godz. zajęć praktycznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Urządzenia dźwignicowe – suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń” wydawnictwa TARBONUS.

Do góry