*Konserwator suwnic

Kurs na konserwatora suwnic składa się z wykładów i części praktycznej, kończy się egzaminem państwowym, zdawanym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego kursant otrzymuje świadectwo kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

 • ukończone 18 lat,
 • stan zdrowia (potwierdzony orzeczeniem lekarskim) umożliwiający wykonywanie pracy konserwatora dźwignic
 • spełnienie następującego wymagania w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej:
  •  świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach dźwignicowych oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, albo
  •  świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki dźwignicowej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic, albo
  •  świadectwo ukończenia odpowiedniej zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz rok pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic, albo
  •  tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy dźwignicach oraz 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń, albo 
  •  świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6 miesięcy pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach dźwignic.

Celem kształcenia jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego) umożliwiający samodzielną pracę na stanowisku konserwatora suwnicy.

48 godz., w tym 40 godz. zajęć teore- tycznych i 8 godz. zajęć praktycznych.

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje podręcznik „Urządzenia dźwignicowe – suwnice. Praktyczny poradnik do szkoleń” wydawnictwa TARBONUS.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry