*Kat. II W – wciągarki i wciągniki sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo

Zakres tematyczny (I W i II W) wynika z realizacji celu szkolenia i wymaga zapoznania jego uczestników z aktami prawnymi i warunkami technicznymi dozoru technicznego, wiadomościami ogólnymi o wciągarkach oraz wciągnikach różnego typu i przeznaczenia, budową części mechanicznych wciągarek i wciągników, napędami i sterowaniem wciągarek i wciągników, zawiesiami i sprzętem pomocniczym, obowiązkami obsługi wciągarek i wciągników, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym, praktycznym poznaniem zasad obsługi wciągarek i wciągników.

  • ukończone 18 lat,
  • stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, umożliwiający obsługę wciągarek,
  • ukończona szkoła podstawowa,
  • miesięczna praktyka przy obsłudze wciągarki odpowiedniego typu.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu w celu uzyskania uprawnień:

do obsługi wciągników oraz wciągarek stałych i przejezdnych z napędem nieręcznym, sterowanych z poziomu roboczego.

24 godz., w tym 8 godz. zajęć praktycznych i 16 godz. wykładów.

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry