*Szkolenie z zakresu umiejętność zarządzania w obszarze prawa pracy dla menedżerów – skuteczność prawna podejmowania decyzji.

Głównym walorem niniejszego szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Pracy z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji.

W ramach szkolenia poruszone zostaną następujące zagadnienia:

  1. Monitoring pracownika w miejscu pracy – uprawnienia do kontroli

  2. Odpowiedzialność porządkowa – krok po kroku

  3. Rozwiązywanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia

  4. Rozwiązywanie stosunku pracy za wypowiedzeniem

  5. Kontrola zwolnień lekarskich i skutki niewłaściwego ich wykorzystywania przez pracownika

  6. Problem zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia

  7. Wypowiedzenie warunków pracy lub (i) płacy jako konsekwencja naruszenia obowiązków przez pracownika

  8. Ochrona stosunku pracy, w tym ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę wynikająca z art. 41 kp

  9. Premiowanie i nagradzanie pracowników

  10. Mobbing – wybrane zagadnienia dla Managera

 

Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenia zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

Szkolenie to adresujemy do - Prezesów, Dyrektorów zarządzających, właścicieli firm, Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr, Szefów Zespołów, Kierowników Działów oraz osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników i innych zainteresowanych tą tematyką.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Pracy z uwzględnieniem najnowszych nowelizacji. Szkolenie dzięki licznym przykładów ilustrującym najnowsze orzecznictwa i wyroki SN wskaże odpowiedzi na trudne pytania z zakresu PP. Pozwoli to na wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce, unikanie popełniania błędów i zaniedbań w stosowaniu Prawa Pracy, które grożą konsekwencjami sądowymi i karami oraz wzmocni pozycje "zarządzającego".

8 godzin lekcyjnych

Autorskie materiały wykładowcy.

Do góry