*Kat. I W – wciągarki i wciągniki sterowane z kabiny

Zakres tematyczny (I W i II W) wynika z realizacji celu szkolenia i wymaga zapoznania jego uczestników z aktami prawnymi i warunkami technicznymi dozoru technicznego, wiadomościami ogólnymi o wciągarkach oraz wciągnikach różnego typu i przeznaczenia, budową części mechanicznych wciągarek i wciągników, napędami i sterowaniem wciągarek i wciągników, zawiesiami i sprzętem pomocniczym, obowiązkami obsługi wciągarek i wciągników, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz bezpieczeństwem pożarowym, praktycznym poznaniem zasad obsługi wciągarek i wciągników.

- ukończone 18 lat,

- stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim, umożliwiający obsługę wciągarek,

- ukończona Zasadnicza Szkoła Zawodowa o kierunku mechanicznym lub pokrewnym lub tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie mechanika lub pokrewnym,

- miesięczna praktyka przy obsłudze wciągarki odpowiedniego typu.

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu w celu uzyskania uprawnień:

do obsługi wciągników i wciągarek przejezdnych sterowanych z kabiny oraz wciągarek i wciągników kategorii II W

30 godz., w tym 8 godz. zajęć praktycznych i 22 godz. wykładów

Materiały autorskie wykładowców.

Do góry