**Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych

Kurs na zagęszczarki i ubijaki wibracyjne przeznaczony jest dla osób, które chcą uzyskać zaświadczenia kwalifikacje i zdobyć pracę na stanowisku operatora zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Kurs realizowany jest w formie zajęć teoretycznych i praktycznych. Zajęcia prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców  z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych i parku maszynowego na własnym poligonie ćwiczebnym. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy otrzymają zaświadczenie zgodne ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (. Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

W kursach mogą wziąć udział osoby, które posiadają: 

- ukończone 18 lat,

- wykształcenie co najmniej podstawowe.

Przygotowanie uczestników kursu w zakresie nabycia umiejętności teoretycznych i praktycznych do prawidłowej i bezpiecznej obsługi zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. 

22 godz., w tym 17 godz. teoretycznych, 5 godz. praktycznych.

Uczestnicy kursów otrzymają materiały autorskie wykładowców, materiały opracowanie przez firmę TARBONUS Sp. z o.o.

Do góry